QMC - QMC chuyên tư vấn, đào tạo xây dựng, áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. QMC là một đối tác tin cậy giúp doanh nghiệp tiếp cận và đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong nước và quốc tế.

TƯ VẤN & CHỨNG NHẬN CÁC TIÊU CHUẨN ISO

TƯ VẤN & CHỨNG NHẬN CÁC TIÊU CHUẨN ISO

ISO 9001 , ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 27000, ISO 22000, ISO 17025, ISO 15189, ISO 31000, ISO 10004...vv
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY CÁC SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN - HỢP QUY CÁC SẢN PHẨM

Hợp quy vật liệu xây dựng, Hợp quy sản phẩm dệt may, Hợp quy phân bón, Hợp quy đồ chơi trẻ em, Hợp chuẩn các loại Sản phẩm..vv
TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Cấu trúc mô hình DN hoạt động kém hiệu quả, Cố vấn các doanh nghiệp Startup, Cố vấn quản lý sự thay đổi, Cố vấn quản trị rủi ro..vv
ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Xây dựng Mục tiêu & kế hoạch hành động, KPI, Đánh giá nội bộ hệ thống ISO, Xây dựng hệ thống quản trị DN, 5S, 7QC, TQM, 8D...

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp là gì? Cơ cấu quản lý là gì?

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp xây dựng dựa trên lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động và quy mô của doanh nghiệp, đặc biệt dựa trên nguồn lực thực tế của doanh nghiệp.

Cách xử lý khủng hoảng Hệ thống quản trị Doanh nghiệp thời COVID-19

Cách xử lý khủng hoảng Hệ thống quản trị Doanh nghiệp thời COVID-19

Các lỗi thường gặp khi xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

Những sai lỗi thường đi ngược lại các nguyên tắc thông thường. Bài viết này xem xét đến những sai lỗi thường gặp khi xây dựng hệ thống ISO 9001.

7 nguyên tắc quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng.

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Lạm phát, giá cả leo thang, thị trường mất thăng bằng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thất nghiệp, tệ nạn xã hội…..nguyên nhân tại sao?

Bốn tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý theo PDCA

Muốn Quản lý tốt phải đưa ra quy định - Quy định là chuẩn mực để các bộ phận: Thực hiện, Đánh giá & Kiểm tra - xử lý, Cải tiến.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần xây dựng Mô hình quản trị chuẩn mực hay không?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, đóng góp đến 46% GDP.

Quản trị doanh nghiệp theo Nguyên tắc 04: Tiếp cận theo quá trình

Hãy quản trị doanh nghiệp theo những nguyên tắc rút ra từ thực tế - theo chuẩn mực quốc tế.

DANH NGÔN QUẢN TRỊ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

popup

Số lượng:

Tổng tiền: