Dịch vụ cung cấp

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

(Hệ thống quản lý chất lượng)

CHI TIẾT
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

(Hệ thống quản lý môi trường)

CHI TIẾT
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

(Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm)

CHI TIẾT
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

(Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp)

CHI TIẾT
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 27001:2013

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 27001:2013

(Hệ thống quản lý An toàn thông tin)

CHI TIẾT
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 13485:2016

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CHỨNG NHẬN ISO 13485:2016

(Hệ thống quản lý trang thiết bị y tế)

CHI TIẾT
TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025:2017

(Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn)

CHI TIẾT
CHỨNG NHẬN HỢP QUY & HỢP CHUẨN CÁC SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN HỢP QUY & HỢP CHUẨN CÁC SẢN PHẨM

(Vật liệu xây dựng, Dệt may, Phân bón . . .)

CHI TIẾT
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon